Kadroya geçişte SGK uygulamaları açıklandı

Kadroya geçişte SGK  uygulamaları açıklandı

SGK İl Müdürü Bilal Akgün; Kamu işverenlerinin 696 sayılı KHK ile düzenlenen Taşerondan Kadroya Geçecek İşçilere İlişkin Sosyal Güvenlik Uygulamaları kapsamında bilgiler veri.
Bu bilgilendirmenin sürecin sorunsuz olarak tamamlanmasına yardımcı olmasını temenni eden Akgün; aşamaları şu ifadelerle anlattı:
1)696 SAYILI KHK KAPSAMINDA İŞYERİNİN TESCİLİ
Genel kural olarak işyerlerinin en geç sigortalı çalıştırmaya başlandığı tarih itibariyle Kanun kapsamına alınması zorunludur.
Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya bu kurumlarca kurulan tüzel kişiliklerce; 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esaslar’ın 6’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye ilişkin iş ve işlemlerin son tarihi 2/4/2018 olarak belirlenmiştir.
 Buna göre, işyerlerinin tescili bakımından son tarih 2/4/2018 tarihi olduğundan, bu tarihe kadar yapılacak işyeri tescilleri yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları veya bu kurum ve kuruluşlarca kurulan tüzel kişiliklerin kadroya geçirmiş oldukları sigortalıların yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olması halinde, ayrıca yeni işyeri dosyası açılmayarak kadroya geçirilecek sigortalıların sosyal sigorta yükümlülükleri bu dosyalardan yerine getirilecektir.
Örnek 1– Hizmet alımı suretiyle yaptırılan işin konusunun “genel temizlik işleri” ve hizmet alan kurumun “Sosyal Güvenlik Kurumu” olduğu varsayıldığında, kadroya geçirilecek sigortalılara aynı işin yaptırılacak olması ve Kurumun yapılacak bu işe uygun işkolunda Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 8121 (genel temizlik işleri) işkolu kodlu işyeri dosyasının bulunması halinde ayrıca işyeri dosyası açılmayarak gerekli işlemler mevcut dosya üzerinden yürütülecektir.
Kadroya geçirecek kurumların sigortalıların yapmış oldukları işlere uygun (aynı iş kolu kodunda) işyeri dosyalarının olmaması halinde, çalıştırılan işe uygun ayrı ayrı işyeri dosyası açılmak suretiyle yükümlülükler bu dosyalardan yerine getirilecektir. Bu işyerlerinin kapsama almış nedeni “696 KHK” olarak kodlanacaktır.
Örnek 2– Hizmet alımı suretiyle yaptırılan işin konusunun “özel güvenlik işleri” ve hizmet alan kurumun “Sosyal Güvenlik Kurumu” olduğu varsayıldığında, Kurumun kadroya geçirilecek ve güvenlik hizmeti verecek personelin yapmış olduğu işe uygun işyeri dosyasının bulunmaması nedeniyle güvenlik faaliyetleri (8010) işkolu kodlu işyeri dosyasının sigortalıların çalıştırılmaya başladıkları tarih itibariyle veya en geç 02/04/2018 tarihine kadar (dahil) tescil ettirilmesi ve işlemlerin bu dosya üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu personelin işverenleri görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşları veya bu kurum ve kuruluşlarca kurulan tüzel kişilikler olacağından, açılan işyeri dosyalarının mahiyet kodlarının (1) kamu/devamlı veya (2) özel/devamlı işyeri olarak verilmesi gerekmektedir.
Sigortalıların işverenleri kadroya geçirildikleri kurum ve kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulmuş olan tüzel kişilikler olacağından, aylık prim ve hizmet belgelerinin; kamu/devamlı şeklinde kodlanan işyeri işverenlerince 15-14 şeklinde dönem bazlı, özel/devamlı şeklinde kodlanan işyeri işverenlerince aylık bazda 1-30 olarak düzenlenmesi gerekmekle birlikte; kamu işvereni olmakla beraber işverenlerince tahakkukların 1-30 veya özel sektör işvereni olmakla birlikte 15-14 şeklinde yapılıyor veya yapılacak olması halinde “ters işyeri” şeklinde kodlama yapılarak işyeri tescili yapılabilecektir.
Kadroya geçirecek kurumların sigortalıların yapmış oldukları işlere uygun (aynı iş kolu kodunda) işyeri dosyalarının olmaması halinde, işyerlerinin tescili bakımından son tarih 02/04/2018 tarihi olarak belirlenmiş olduğundan, bu tarihe kadar (bu tarih dahil) işyeri bildirgesi verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu nedenle kadroya geçirecek kurumların sigortalıların yapmış oldukları işlere uygun (aynı iş kolu kodunda) işyeri dosyalarının olmaması halinde, en geç 02/04/2018 tarihine kadar bu tarih dahil verilmiş olan işyeri bildirgeleri süresinde kabul edilecek olup idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu tarihten sonra verilecek olan işyeri bildirgeleri için ise idari para cezası uygulanacaktır.
İşyeri tescili esnasında işyerinde yapılan işe göre işkolu kodu listesinde uygun olan altılı nace kodu Kurum tarafından belirlenmektedir.
2)ALT İŞVEREN DOSYALARININ KAPANIŞI?
İşçilerin bildirimleri kadroya geçirilecekleri tarihe kadar alt işveren dosyaları üzerinden yapılmaya devam edilecek olup kadroya geçiş işlemleri en geç 02/04/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Alt işveren dosyaları geçiş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ve herhalde  02/04/2018 tarihinden önce işlemden kaldırılacaktır.
Alt işveren dosyalarının işlemden kaldırılması için alt işveren tarafından Kuruma yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
3)SİGORTALILARIN TESCİLİ VE TESPİTİ
375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü ve 24 üncü maddelerine göre kamu idarelerinde sürekli işçi kadrolarına geçirilecek olup, 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esaslar’ın 6 ncı maddesinde topluca kadroya geçişteki son gün 2/4/2018 tarihi olarak belirlenmiştir.
Buna göre, kadroya geçirilecek sigortalıların işverenlerinin yapılan işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyalarının olması halinde, sürekli işçi kadrosunda başlatacağı sigortalılara ait işe giriş bildirgesini en son 2/4/2018 tarihinde saat 23:59’a kadar verebileceklerdir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca kadroya geçirilecek personelin kadroya geçirilmeden önce yapmış olduğu işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyasının olmaması halinde ise işyeri tescili en geç 2/4/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacağından, bu tarih baz alınarak ilk defa tescil edilen işyerleri için işe giriş bildirgesi verme süresinin son günü 2/5/2018 tarihi olarak dikkate alınacaktır. Bu tarihten önce ilk defa tescil edilen işyerleri için ise işyerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren bir ay içinde verilen işe giriş bildirgeleri süresinde sayılacaktır.
Bu tarihler geçirildikten işe giriş bildirgelerinin verilmesi veya hiç verilmemesi durumunda ise idari para cezası uygulanacaktır.
Örnek 1;
A Kamu kurumunun kadroya geçirilecek sigortalıların işverenlerinin yapılan işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyası bulunmaktadır.
Bu nedenle A Kamu kurumu, sürekli işçi kadrosunda başlatacağı sigortalılara ait işe giriş bildirgesini en son 2/4/2018 tarihinde saat 23:59’a kadar verebilecektir.
Örnek 2;
B Kamu kurumunun kadroya geçirilecek personelin kadroya geçirilmeden önce yapmış olduğu işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyası bulunmamaktadır.
Bu nedenle B Kamu kurumunun öncelikle  işyeri tescilini en geç 2/4/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapması gerekmektedir.
Daha sonra ise işyerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren bir ay içinde işe giriş bildirgelerini vermesi gerekmektedir.
Yüklenicilerin sürekli işçi kadrolarına geçecek sigortalılarının geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapmaya devam etmeleri gerekmektedir.
Bu durumda, 2/4/2018 tarihinde kamuda sürekli işçi kadrosuna geçen personele ait işten ayrılış bildirgesi en geç 11/4/2018 tarihinde yüklenici tarafından e-sigorta yoluyla Kuruma verilecek ve işten ayrılış tarihi 1/4/2018 olarak bildirgede beyan edilecektir.
Sürekli kadroya geçiş işleminin 2/4/2018 tarihinden önce tamamlanması halinde işten ayrılış bildirgesi yüklenici tarafından kamu idaresince kadroya geçiş tarihinden bir gün önceki tarih esas alınarak düzenlenecektir.
Bu durumdaki sigortalılar için yüklenici tarafından işten ayrılış nedeni olarak “39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş” kodu kullanılacaktır.” (Haber Merkezi)

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Kategorideki Diğer Haberler

E - Gazete

Video Galeri

Aksaray Hava Durumu

ANKARA

Yazarlar

Arşivde Ara

 
oley ozon korona covid 19 sanitasyon sterilizasyon ozon cihazı flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası Albatros Global tedarikçi portalı