Yerel

Şahin; ‘Şehir sahip çıkarsa hayaller gerçeğe dönüşür’

aksaray Üniversitesi (asÜ) rektörü prof. dr. yusuf Şahin,hayalini kurdukları ve iki yıl içinde ciddi bir mesafe aldıkları sağlıkkampüsünün tek eksik parçasının diş hekimliği fakültesi olduğunu; bununtamamlanabilmesi için de şehrin dinamiklerinin..

Şahin; ‘Şehir sahip çıkarsa  hayaller gerçeğe dönüşür’
banner

aksaray Üniversitesi (asÜ) rektörü prof. dr. yusuf Şahin,hayalini kurdukları ve iki yıl içinde ciddi bir mesafe aldıkları sağlıkkampüsünün tek eksik parçasının diş hekimliği fakültesi olduğunu; bununtamamlanabilmesi için de şehrin dinamiklerinin bu konuyu sahiplenmesi ve durumubir talebe dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

serİ toplantilar farkli kesİmlerİn katilimiyla sÜrecek

rektör Şahin, şehrin farklı dinamikleriyle düzenlediğitoplantılar serisinin yeni halkasında iş adamlarını ve sanayicileri ağırladı.toplumun farklı kesimleriyle yaptıkları benzeri toplantıları sürdüreceklerinidile getiren asÜ rektörü, “dışardan bakıldığında göremediğimiz, kaçırdığımıznoktaları tespit etmek adına bu görüşmeleri önemsiyoruz. sizlerin söyleyeceğiher şey bizler için önemli. aynı gemideyiz; batarsak da çıkarsak da hep beraberolacak. ortada bir başarısızlık varsa, bir yerden sonra bu herkesi etkiliyor. buradaişlerin kötü gitmesi veya yanlış ilerlemesi aksaray’ın ekonomisine de, işsahalarına da yansıyor” dedi.

sayi takintimiz yok, mÜhİm olan gÖnÜllere gİrmek

Üniversitenin imkânlarını, iki yıl içinde yaptıklarıçalışmaları anlatan; sanayici ve iş dünyasıyla ilişkileri daha da geliştirmeyive akademik birikimle onlara daha faydalı olmayı arzu ettiklerine dikkat çekenprof. Şahin, işine âşık olmayan birisinin başarılı olma şansının olmadığınıbelirtti. mayıs 2015’te göreve geldiklerini ve ekipleriyle birlikte, o tarihtenbu yana pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan asÜ rektörü,“İşlerimizi yaparken bir takım ilkelerle hareket ediyoruz. ‘az da olsa devamlıolan işler daha hayırlıdır’ esprisi bizim için önemli bir ilke. köpük misali,bir süre sonra kaybolan işler yapmak yerine, ayakları yere basan çalışmalarıyapmayı önemsiyoruz. diğer taraftan ‘İki günü birbirine eşit olan zarardadır’ilkesi de bizler için çok önemli. bugünümüzle yarın arasında bir farkımız olsunistiyoruz. belki çok kısa zamanda birden beşe çıkamayız ama önce bire, sonrabir buçuğa, daha sonra ikiye çıkabiliriz. sayı takıntımız yok. rakamlardan dahaönemli olan şey gönüllere girmektir” diye konuştu.

 ayaĞi yere basan,kÖkÜ burada nesİller yetİŞtİrmelİyİz

gençlerin akademik olarak yetkin ve ahlaklı bireyler olmasıhususunun üzerine titizlikle eğildiklerinden söz eden prof. dr. yusuf Şahin,“70’li yıllarda bir büyüğümüz, ‘belki ileride imkânlar daha da gelişecek vegençlerimiz bu imkânlar içinde eğitim alacak. Çok sayıda doktorumuz vemühendisimiz olacak. ama o doktorumuz, kendisine gelen hastanın önce cebineodaklanıyorsa ortada bir sorun vardır’ demişti. kişi önce karşısındakinin birinsan olduğunu bilecek ve mesleğini ona göre icra edecek. bizlerin bu ahlakiduruşu da önceleyen çalışmalar yapması gerekiyor. sağlam duran, ayağı yerebasan, kökü burada olan çocuklar yetiştirmeyi, rakamlardan daha çokönemsiyoruz” dedi.

kÜltÜr sanat bakimindan canli bİr Şehİr İstİyoruz

kültür ve sanat konusuna da ayrı bir ehemmiyet verdiklerinisöyleyen asÜ rektörü, şöyle devam etti: “aksaray 1920’li yıllarda şehir ama1930’larda bu vasfını yitiriyor. doğal olarak bu, şehrin kültür ve sanatını daolumsuz etkilemiş görünüyor. 1989’dan sonra bir toparlama sürecine giriyor amakültür ve sanatla alakalı çalışmalar noktasında aksaray’ın ve Üniversitenindesteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. son zamanlarda Üniversiteyi, şehirdeberaber yaşadığımız insanların da rahatlıkla gelip gideceği, organizasyonlarınyoğun şekilde yapıldığı bir mekân olarak düşünmeye çalıştık. sadece geçen yıl,gerek Üniversiteyle ve gerekse şehirle ilgili yüzün üzerinde etkinlikdüzenlendi. biz burada canlı bir hayat da olsun istiyoruz. bir taraftan şehrietkilemek istiyoruz, diğer taraftan şehrin de bizi etkilemesini bekliyoruz.” Şahin,kadınların yönetime dâhil olmasına dair de düzenlemeler yaptıklarını ifadeederek, sözlerini, “Şu anda Üniversitemizde kadın yöneticilerin oranı yüzde 30seviyesine geldi. hayata dair meselelere kadınlarla birlikte bakıyoruz amakadınlar meseleyi daha farklı açıdan teşhis edebiliyor. teşhis farklı oluncaçözüm yolları da farklılaşıyor. Üniversitedeki meselelerimize de kadınlar başkabakıyor ve çözüm yolları da farklı şekillerde gerçekleşiyor. bu çok önemli birzenginliktir. İki yıllık çalışmalarımızda elde ettiğimiz başarıların ardındanÜniversitemizdeki kadın çalışanların da ciddi bir katkıları olduğunu söylemekisteriz” şeklinde tamamladı.

dİŞ hekİmlİĞİ fakÜltesİ Şehİrde bİr talebe dÖnÜŞmelİ

İşbaşına geldikleri günden bu yana, gerçekleşmesi için yoğungayret gösterdikleri sağlık kampüsü hayallerinden söz asÜ rektörü prof. dr.yusuf Şahin, bu hayalin bir kısmının gerçek olduğunu ama henüz tamamlanmayanbir parçanın kaldığını belirtti. sağlık kampüsünün en tepesinde 6 yıllık tıpfakültesi’nin bulunduğuna dikkat çeken Şahin, “hemen altında 5’er yıllıkveteriner fakültesi ve diş hekimliği fakültesi, hemen altında 4 yıllık sağlıkbilimleri fakültesi ve onun da altında 2 yıllık sağlık hizmetleri meslekyüksekokulu. bunlarla birlikte, lisansüstü çalışmaların yürütüleceği bir desağlık bilimleri enstitüsü. allah’a şükürler olsun bu hayalimizi ciddi manadagerçekleştirdik. tıp fakültesi, veteriner fakültesi, bölüm ve programlarızenginleştirilen sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslekyüksekokulu ve sağlık bilimleri enstitüsü tamam. tek eksiğimiz diş hekimliğifakültesi. bir şekilde bunun şehirde olgunlaştırılması ve bir talebe dönüşmesigerekiyor. aksaray bunu ve bundan daha fazlasını hak ediyor” diye konuştu.Şahin, 15 yıldır üniversitelerde, çeşitli kademelerde idarecilik görevlerindebulunduklarını anımsatarak, “tüm görevler de biz istediğimiz için değil, uygungörüldüğümüz için bize tevdi edildi. hiçbir görevimize bir ara durak mantığıylabakmadık. ‘geldiğimiz görev bizi bundan sonra nereye yükseltir’ diye düşünmedikve her görevimizi son durak şeklinde düşünerek çalıştık. bu mantıkla çalışıncaÜniversiteye katkı fikri öne çıkıyor” dedi.

 sanayİcİ Özellİkleara eleman İhtİyacina vurgu yapti

bu açılış konuşmasının ardından, rektör yardımcıları kendisorumluluk alanlarına dair son iki yıl içinde yaşanan gelişmeleri anlatan birersunum yaptı. daha sonra katılımcılar gerek sektörleri, gerekse şehriilgilendirdiğini düşündükleri hususlara ilişkin görüşlerini açıkladı,beklentilerini dile getirdi. Özellikle sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara elemanihtiyacının karşılanmasına yönelik görüş ön plana çıktı ve bu hususta neleryapılabileceği üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu.

toplantıya, sanayicilerin ihtiyaç duyabileceği niteliktearaştırma ve bilimsel analiz çalışmaları yapan akademisyenler de katıldı veüniversitedeki laboratuvar imkânlarını detaylı şekilde anlattı. (haber merkezi)

aksaray Üniversitesi (asÜ) rektörü prof. dr. yusuf Şahin,hayalini kurdukları ve iki yıl içinde ciddi bir mesafe aldıkları sağlıkkampüsünün tek eksik parçasının diş hekimliği fakültesi olduğunu; bununtamamlanabilmesi için de şehrin dinamiklerinin bu konuyu sahiplenmesi ve durumubir talebe dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

serİ toplantilar farkli kesİmlerİn katilimiyla sÜrecek

rektör Şahin, şehrin farklı dinamikleriyle düzenlediğitoplantılar serisinin yeni halkasında iş adamlarını ve sanayicileri ağırladı.toplumun farklı kesimleriyle yaptıkları benzeri toplantıları sürdüreceklerinidile getiren asÜ rektörü, “dışardan bakıldığında göremediğimiz, kaçırdığımıznoktaları tespit etmek adına bu görüşmeleri önemsiyoruz. sizlerin söyleyeceğiher şey bizler için önemli. aynı gemideyiz; batarsak da çıkarsak da hep beraberolacak. ortada bir başarısızlık varsa, bir yerden sonra bu herkesi etkiliyor. buradaişlerin kötü gitmesi veya yanlış ilerlemesi aksaray’ın ekonomisine de, işsahalarına da yansıyor” dedi.

sayi takintimiz yok, mÜhİm olan gÖnÜllere gİrmek

Üniversitenin imkânlarını, iki yıl içinde yaptıklarıçalışmaları anlatan; sanayici ve iş dünyasıyla ilişkileri daha da geliştirmeyive akademik birikimle onlara daha faydalı olmayı arzu ettiklerine dikkat çekenprof. Şahin, işine âşık olmayan birisinin başarılı olma şansının olmadığınıbelirtti. mayıs 2015’te göreve geldiklerini ve ekipleriyle birlikte, o tarihtenbu yana pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan asÜ rektörü,“İşlerimizi yaparken bir takım ilkelerle hareket ediyoruz. ‘az da olsa devamlıolan işler daha hayırlıdır’ esprisi bizim için önemli bir ilke. köpük misali,bir süre sonra kaybolan işler yapmak yerine, ayakları yere basan çalışmalarıyapmayı önemsiyoruz. diğer taraftan ‘İki günü birbirine eşit olan zarardadır’ilkesi de bizler için çok önemli. bugünümüzle yarın arasında bir farkımız olsunistiyoruz. belki çok kısa zamanda birden beşe çıkamayız ama önce bire, sonrabir buçuğa, daha sonra ikiye çıkabiliriz. sayı takıntımız yok. rakamlardan dahaönemli olan şey gönüllere girmektir” diye konuştu.

 ayaĞi yere basan,kÖkÜ burada nesİller yetİŞtİrmelİyİz

gençlerin akademik olarak yetkin ve ahlaklı bireyler olmasıhususunun üzerine titizlikle eğildiklerinden söz eden prof. dr. yusuf Şahin,“70’li yıllarda bir büyüğümüz, ‘belki ileride imkânlar daha da gelişecek vegençlerimiz bu imkânlar içinde eğitim alacak. Çok sayıda doktorumuz vemühendisimiz olacak. ama o doktorumuz, kendisine gelen hastanın önce cebineodaklanıyorsa ortada bir sorun vardır’ demişti. kişi önce karşısındakinin birinsan olduğunu bilecek ve mesleğini ona göre icra edecek. bizlerin bu ahlakiduruşu da önceleyen çalışmalar yapması gerekiyor. sağlam duran, ayağı yerebasan, kökü burada olan çocuklar yetiştirmeyi, rakamlardan daha çokönemsiyoruz” dedi.

kÜltÜr sanat bakimindan canli bİr Şehİr İstİyoruz

kültür ve sanat konusuna da ayrı bir ehemmiyet verdiklerinisöyleyen asÜ rektörü, şöyle devam etti: “aksaray 1920’li yıllarda şehir ama1930’larda bu vasfını yitiriyor. doğal olarak bu, şehrin kültür ve sanatını daolumsuz etkilemiş görünüyor. 1989’dan sonra bir toparlama sürecine giriyor amakültür ve sanatla alakalı çalışmalar noktasında aksaray’ın ve Üniversitenindesteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. son zamanlarda Üniversiteyi, şehirdeberaber yaşadığımız insanların da rahatlıkla gelip gideceği, organizasyonlarınyoğun şekilde yapıldığı bir mekân olarak düşünmeye çalıştık. sadece geçen yıl,gerek Üniversiteyle ve gerekse şehirle ilgili yüzün üzerinde etkinlikdüzenlendi. biz burada canlı bir hayat da olsun istiyoruz. bir taraftan şehrietkilemek istiyoruz, diğer taraftan şehrin de bizi etkilemesini bekliyoruz.” Şahin,kadınların yönetime dâhil olmasına dair de düzenlemeler yaptıklarını ifadeederek, sözlerini, “Şu anda Üniversitemizde kadın yöneticilerin oranı yüzde 30seviyesine geldi. hayata dair meselelere kadınlarla birlikte bakıyoruz amakadınlar meseleyi daha farklı açıdan teşhis edebiliyor. teşhis farklı oluncaçözüm yolları da farklılaşıyor. Üniversitedeki meselelerimize de kadınlar başkabakıyor ve çözüm yolları da farklı şekillerde gerçekleşiyor. bu çok önemli birzenginliktir. İki yıllık çalışmalarımızda elde ettiğimiz başarıların ardındanÜniversitemizdeki kadın çalışanların da ciddi bir katkıları olduğunu söylemekisteriz” şeklinde tamamladı.

dİŞ hekİmlİĞİ fakÜltesİ Şehİrde bİr talebe dÖnÜŞmelİ

İşbaşına geldikleri günden bu yana, gerçekleşmesi için yoğungayret gösterdikleri sağlık kampüsü hayallerinden söz asÜ rektörü prof. dr.yusuf Şahin, bu hayalin bir kısmının gerçek olduğunu ama henüz tamamlanmayanbir parçanın kaldığını belirtti. sağlık kampüsünün en tepesinde 6 yıllık tıpfakültesi’nin bulunduğuna dikkat çeken Şahin, “hemen altında 5’er yıllıkveteriner fakültesi ve diş hekimliği fakültesi, hemen altında 4 yıllık sağlıkbilimleri fakültesi ve onun da altında 2 yıllık sağlık hizmetleri meslekyüksekokulu. bunlarla birlikte, lisansüstü çalışmaların yürütüleceği bir desağlık bilimleri enstitüsü. allah’a şükürler olsun bu hayalimizi ciddi manadagerçekleştirdik. tıp fakültesi, veteriner fakültesi, bölüm ve programlarızenginleştirilen sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslekyüksekokulu ve sağlık bilimleri enstitüsü tamam. tek eksiğimiz diş hekimliğifakültesi. bir şekilde bunun şehirde olgunlaştırılması ve bir talebe dönüşmesigerekiyor. aksaray bunu ve bundan daha fazlasını hak ediyor” diye konuştu.Şahin, 15 yıldır üniversitelerde, çeşitli kademelerde idarecilik görevlerindebulunduklarını anımsatarak, “tüm görevler de biz istediğimiz için değil, uygungörüldüğümüz için bize tevdi edildi. hiçbir görevimize bir ara durak mantığıylabakmadık. ‘geldiğimiz görev bizi bundan sonra nereye yükseltir’ diye düşünmedikve her görevimizi son durak şeklinde düşünerek çalıştık. bu mantıkla çalışıncaÜniversiteye katkı fikri öne çıkıyor” dedi.

 sanayİcİ Özellİkleara eleman İhtİyacina vurgu yapti

bu açılış konuşmasının ardından, rektör yardımcıları kendisorumluluk alanlarına dair son iki yıl içinde yaşanan gelişmeleri anlatan birersunum yaptı. daha sonra katılımcılar gerek sektörleri, gerekse şehriilgilendirdiğini düşündükleri hususlara ilişkin görüşlerini açıkladı,beklentilerini dile getirdi. Özellikle sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara elemanihtiyacının karşılanmasına yönelik görüş ön plana çıktı ve bu hususta neleryapılabileceği üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu.

toplantıya, sanayicilerin ihtiyaç duyabileceği niteliktearaştırma ve bilimsel analiz çalışmaları yapan akademisyenler de katıldı veüniversitedeki laboratuvar imkânlarını detaylı şekilde anlattı. (haber merkezi)

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL