Köşe yazıları

KADİR GECESİ

Kıymetli Okurlarım, Rabbimizin, peygamberler aracılığıyla insanoğluna ilettiği kelamın son ve evrensel olanı, Kur’an’ın gökten indirilişi, insanlığın yolculuğunda dönüştürücü bir andır; böylelikle bu muhteşem vak’ânın gerçekleştiği gece, derinlemesine anlamlar taşımaktadır. Bu..

KADİR GECESİ
banner

Kıymetli Okurlarım,

Rabbimizin, peygamberler aracılığıyla insanoğluna ilettiği kelamın son ve evrensel olanı, Kur’an’ın gökten indirilişi, insanlığın yolculuğunda dönüştürücü bir andır; böylelikle bu muhteşem vak’ânın gerçekleştiği gece, derinlemesine anlamlar taşımaktadır. Bu gecenin adı Kadir Gecesi’dir ve onun kıymeti hakkında rivayet edilen bir hadis, geçmiş cemaatlerin uzun ömürler sayesinde çokça iyilik yapma fırsatına sahipken, biz Müslümanlara bu en özel gece lütfedilmiştir.Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan mübarek bir gecedir. Bu gece, dinimize göre, kaderin belirlendiği, duaların kabul edildiği ve günahların affedildiği özel bir zamandır. Bu mübarek gecenin huzuru, rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun.Bugün Kadir Gecesi’nin önemi ve bu gecede yapılabilecek ibadetler, Kur’an ayetleri ve hadisler ışığında ele alacağız.

Kıymetli Okurlarım,

Sözlükte “hüküm”, “şeref”, “güç” ve “yücelik” gibi zengin ve derin anlamlar barındıran “kadir” (veya “kadr”) kelimesi, dini literatürde“leyletü’l-Kadr”, yani Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği o müstesna geceyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu özel geceye ithafen adlandırılan 97. sure, yani Kadir Suresi, geceye atfedilen üstün değeri ve önemi anlatır. Surede, Kur’an’ın bu kutsal gecede indirildiği ve anılan gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanmaktadır.

Kadir Gecesi tarih boyunca İslam ümmeti için özel bir yeri olmuştur ve bu gecenin getirdiği manevi atmosfer, müminlerin hayatlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetine uyarak geçirildiğinde, müminler için bu büyük bir manevi bir yenilenme fırsatıdır. Bu özel geceyi ihya etmek, her mümin için bir lütuf, bir rahmet ve bir kurtuluş kapısıdır. Kadir Gecesi’nin faziletinden yararlanmak için, müminlerin bu gecede daha fazla ibadet etmeleri, dua etmeleri ve Kur’an okumaları tavsiye edilmiştir.

Kıymetli Okurlarım,

O gece ki, Kur’an-ı Kerim’de “Kadir Gecesi’nden daha hayırlı bin ay yoktur” ifadesiyle bahsedilen bu zaman dilimi, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı ve dolayısıyla İslam’ın müjdelendiği gecedir. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Suresi’nde şöyle buyurulur: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”Kadir Suresi’nde Bu ayetlere göre, bu kutsal gecede, Allah’ın izni lütfuyla melekler ve Cebrail dünyaya nüzul eder ve gece süresince dünyayı bir barış ve sükunet örtüsü sarar.

O gece ki, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da bu gecenin faziletine dair hadislerle müjdelenmiştir. Bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kim Kadir Gecesi’ni ihya eder (o geceyi ibadetle geçirir) ve gerçek bir inançla, sevap umuduyla bunu yaparsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari/İman, 25). Bu, müminler için manevi bir arınma ve yenilenme fırsatıdır.

O gece ki, ibadetin, duanın ve Kur’an tilavetinin özellikle tavsiye edildiği bir zamandır. Kadir Gecesi’nde yapılan dua, ibadet ve Kur’an okumanın, diğer zamanlardan daha faziletlidir. Bu gece Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak, dua ederek ve tövbe ederek geçirilmelidir. Bu, Allah’ın rahmetine, mağfiretine ve lütfuna ulaşma umududur.Bir hadiste, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi için özel bir dua tavsiye ettiği aktarılır: “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” (Tirmizî/Da’avât, 84)

O gece ki, Allah’ın rahmetinin ve mağfiretinin sonsuz olduğu, her türlü günah ve hatadan arınma imkanının sunulduğu bir gecedir. Müminler, bu geceyi fırsat bilip, kalplerini temizlemeye, ruhlarını arındırmaya ve Allah’a daha yakın olmaya çalışırlar. Kadir Gecesi, aynı zamanda, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, insanların birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve yardımsever olduğu bir zamandır.

Kıymetli Okurlarım,

Kadir Gecesi’nin ramazan ayının içerisinde olduğu kesin olmakla birlikte, hangi gece olduğu net olarak belli değildir. Kadir Gecesi’nin kesin tarih olarak belirlenmemiş olmasının hikmeti üzerine düşünen âlimler, bu durumun, gecenin bereketinden yararlanmak için daha elverişli bir ortam sağladığını ifade etmişlerdir. Eğer Kadir Gecesi’nin zamanı açıkça belirtilmiş olsaydı, Müslümanlar belki de sadece bu özel geceye odaklanarak diğer geceleri göz ardı edebilirlerdi. Ancak, bu gizemli belirsizlik sayesinde, inananlar Kadir Gecesi’nin umuduyla Ramazan’ın tüm gecelerini ibadetle ve derin bir kulluk bilinciyle değerlendirme eğiliminde olurlar. Bu durum, her bir gecenin değerinin fark edilmesine ve yoğun bir ibadet şevkiyle geçirilmesine vesile olur.Bunun yanı sıra, Kadir Gecesi’nin zamanının gizli tutulması, Müslümanların bilinçli olarak bu geceye saygısızlık yapmalarını veya ona karşı aşırı bir tazimde bulunmalarını önleyici bir işlev de görmektedir. Böylece, bu mübarek gece doğal bir saygı ve huşu içinde, dengeli bir şekilde idrak edilmelidir.

KADİRGECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ

Hz. Aişe validemiz demiş.

Rasulullah’a: “- Ey Allah’ın Rasûlu! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua

edeyim?” diye sordum.

Rasulullahşöyle buyurdu:

“Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.” diye dua et. Tirmizi.

Süfyan-ıSevrîşöyle demiştir:

“Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonraua etmek daha güzeldir.“Tecrid-i Sarih

KADİR GECESİNİ NASIL İHYA EDELİM?

1)KURAN-I KERİM KADİR GECESİNDE İNDİĞİNDEN ÇOKÇA KURAN OKUMALIYIZ

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir”

(Riyazüssalihin 993)

2-KADİR GECESİNDE BÜTÜN GÜNAHLARIMIZA TEVBE VE İSTİĞFAR ETMELİYİZ

“Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!”

Bu gecede Yüce Rabbimize yapmış olduğumuz günah, hata ve isyanlarımız için tevbe edelim, istiğfarda bulunalım.

“ Ey insanlar, Allah’a tevbe edin. Zira ben günde yüz kere O’natevbe ediyorum.” (Müslim, Zikr, 42)

3) KADİR GECESİNDE ÇOKÇA ALLAH’I ANMALI VE ZAKİR(ÇOK ZİKİR EDEN) OLMAYA GARET   GÖSTERİLMELİYİZ

“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler

ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”

(Hicr suresi 6)

4)KADİR GECESİNDE ÖZELLİKLE KAZA NAMAZLARI KILMAYA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ

«Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de

sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.» (Müslim Mesacid 260)

5)KADİR GECESİNDE HZ. MUHAMMED SAV EFENDİMİZE ÇOKÇA SELATVE SELAM GETİRİLMELİ

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz

de ona salât edin, selam edin.”

6) KADİR GECESİNDE ÇOKÇA DUA ETMELİYİZ; ÇÜNKÜ DUA İBADETİN

İLİĞİDİR.

Hz. Aişe (r’anha) anlatıyor: Ya Rasulullah, kadir gecesi’ne rastlarsam ne dua

.edeceğim bana bildir, diye talepte bulunmuş.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım,şüphesizsenaffedicisinaffetmeyi seversin. Beni affet,” diye dua et (Tirmizî, “Deavât”, 84.)

KADİR GECESİNDE VE MÜBAREK GÜN VE GECELERDE YAPILMASI GEREKLİ OLAN İBADET VE TAATLAR

ÖZETLE

1)Kendimiz hesaba çekmeliyiz. Hayatımızın ahirete tealluk eden hesabını iyi yapmalıyız.

2)Kulluk bilincimizi oluşturmalıyız.

3)Kendimize mümin bilinci oluşturmalıyız.

4)Çokça zikir etmeliyiz. Zikir insana kalp sağlamlığı ve mutlu bir bakışa vesile olur.

5)Her daim Kuran okumalı veya Kuran dinlemeliyiz ve bu aylarda daha da artırarak devam etmeliyiz yakinölüm bize gelinceye

kadar.

6)Kaza namazlarımızı kılmaya gayret göstermeli, teheccüt ve nafile ibadetlere azami gayret sarf etmeliyiz.

7)Anaya babaya ve yakınlarımıza iyilikle muamele etmeli ve Allah’ın emri olan sıla-i rahimi gözetmeliyiz.

8)Fakirlere, yoksullara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli ve bunların derdi ile her zaman dertlenmeliyiz.

9)Kabirlerimizi ziyaret etmeli ve bir gün bizde öleceğimizin farkında olmalı ve kabir ziyaretlerinden ibret almalıyız.

10)Bu ayda tutulan oruç vesile ile nefsimizi terbiye etmeliyiz.

11)Çocuklara hediyeler vermeli ve çocuklarımıza mübarek gün ve gecelerin ehemmiyetini öğretmeliyiz. Çocuklarımızı bu aylarda namaza ve camiye alıştırmalıyız.

12)Küslerin barışmasına vesile olmaya gayret göstermeli ve üç günden fazla kardeşler arasında küslüğün helal olmadığınınarkında olmasını sağlamak

13)Hasta ziyaretlerinde bulunulmalı, hastayı ziyaret etmek cennette bulunmak gibidir.

DUA

Allahım Kuranıİndirdiğin Geceye Kavuştuk Bizleri Bağışla Allahım

Allahım Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecesini İdrak Ediyoruz Kuranla

Hemhal Olmayıİhsan Eyle Allahım

Kadir Gecesi Hürmetine Ve O Gecede İnmeye Başlayan Kuran Hurmetine Bize

Dünyada Güzellikler İyilikler İhsan Eyle

Ahirettede Güzellikler İyilikler İhsan Eyle

Ve Bizleri Cehennem Azabından Koru Allahım

KADİR GECESİNE HAS EFENDİMİZİN DUASI İLE DUAMIZIBİTİRİYORUZ; “Allah’ım, Şüphesiz Sen Affedicisin Affetmeyi Seversin.Beni(bizi)affet.

Emine Büşra Yılmazer

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner


ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL


flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası