Eğitim

Eğitimciler Ağaçören’de Buluştu

eğitimciler ağaçören’de buluştu aĞaÇÖren’de teorİden pratİĞe eĞİtİm sİstemİ konuŞuldu eğitimciler ağaçören’de buluştu. aksaray ağaçören’de son günlerin en çok konuşulan konusu “eğitim” masaya yatırıldı. ağaçören kaymakamlığı ve İlçe milli eğitim müdürlüğü..

Eğitimciler Ağaçören’de Buluştu
banner

eğitimciler ağaçören’de buluştu

aĞaÇÖren’de
teorİden pratİĞe eĞİtİm sİstemİ konuŞuldu

eğitimciler
ağaçören’de buluştu.

aksaray ağaçören’de son günlerin en çok konuşulan
konusu “eğitim” masaya yatırıldı. ağaçören kaymakamlığı ve İlçe milli eğitim
müdürlüğü tarafından tertiplenen “teoriden pratiğe eğitim sistemimiz” başlıklı
panelde aksaray Üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. süleyman yılmaz, başkent
Üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. servet Özdemir, mef Üniversitesi eğitim
fakültesi dekanı prof. dr. mustafa Özcan eğitimcilerle ve eğitim liderleriyle
buluştu. paneli takdimini İlçe milli eğitim müdürü nihat yalvaç ve moderatörlüğünü
aksaray Üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. erşan sever yaptı.

panelin ilk konuşmacısı profesör yılmaz, “tarihsel
süreçte eğitim konularımız ve stratejilerimiz” konulu bir konuşma yaptı.
profesör yılmaz sunumunda şöyle dedi; “eğitim, insanda istendik davranışlar
geliştirme sürecidir. zihinsel beceriler geliştirmesi yanı sıra ahlaki
değerleri kazandırma yönü olan eğitimin bireysel ve toplumsal boyutu vardır.
dünyadaki tüm eğitim sistemlerinde olduğu türk eğitim sisteminin temel amacı;
iyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketici yetiştirmektir. türkiye,
sürdürülebilir kalkınmanın ekonomi, sağlık ve çevre gibi alanlarında gerekli
atılımları sağlamakla birlikte eğitim alanında istenilen başarı maalesef
sağlanmadı. bunu çeşitli sebeplerde aramak mümkün; öncelikle eğitim adına
çıkarılan kanunların tarihçelerinin hep olağanüstü dönemlere denk gelmesi,
eğitime ayrılan bütçenin yatırıma dönüşme oranı ve kaynakların verimli
kullanımı, nitelikli eğitimci ve eğitim lideri yetiştirme, tasarımcı, icat çıkarabilme
kabiliyetinde ve sorgulayıcı bir öğrenci profili oluşturmada yaşanan
olumsuzluklar ve sık değişen seçme sistemi sıralanabilir. zaten son on beş
yılda eğitime ayrılan bütçenin yaklaşık yirmi kat artarken, uluslararası eğitim
başarısında düşüş kaydedilmesinin sebeplerini burada aramak lazım. eğitimde
idealler ve gerçeklerin farklı olması eğitimden beklendik faydayı
vermemektedir. Özellikle son yıllarda artan sığınmacı ve bunların eğitimine
dikkat edilmesi gerekiyor. eğitimde başarının sağlanmasında çocuklarımızı
motive edecek milli ruh kavramı ıskalanmamalı. eğitim seferberliği alanında
yeni kahramanlar yetiştirmeliyiz.”

panelin ikinci konuşmacısı meb eski genel müdürü
profesör Özdemir, “eğitim kültüründe,
rol model olarak eğitimci ve eğitim lideri” konulu konuşma yaptı. profesör
Özdemir şunları söyledi;  “21. yüzyıl
eğitiminin bir felsefesi olması gerekir. zira hiçbir inkılap yoktur ki onu
yapanların idrakinin fevkinde olsun. 21. yüzyıl kaotik bir yüzyıldır. ekonomik
çöküşler, savaşlar, terör belası, stabil olmayan ekonomiler, uluslararası artan
rekabet, hastalık korkusu gibi pek çok karmaşa insanoğlunu ürkütmektedir. bu
ortamda okullar, yeni bir sosyal düzen getirebilecek mi? herkes okul ve
eğitimden şikâyet eder. İnsanımızın yenidünya düzeninde bir medeniyet iddiası
var mı? eğitim sadece bir eğitim meselesi değil, artık bir güvenlik meselesi
haline dönüştü. eğitimde eşit şartları sağlamamız adaletli olduğumuz anlamına
germez. Önemli olan herkese eğitimden beklenen faydaları sağlayabilmeliyiz. 20.
yüzyıl ile 21. yüzyıl becerilerini iyi okumamız gerekir. artık, öğretim
merkezli eğitim anlayışından öğrenme merkezli eğitim anlayışına
geçmeliyiz.  Çocukta merak, sorgulama,
eleştirel düşünme, sorun çözme kabiliyeti geliştirmeliyiz.”

panelin son konuşmacısı
mef Üniversitesi eğitim fakültesi dekanı profesör Özcan, “eğitimde yeni model
arayışları” konulu konuşma yaptı. profesör Özcan sunumunda şunlardan bahsetti;
“amerika’da eğitim programları alanında otuz yılda edindiğim tecrübeyi ülkemize
adapte etmek gayretindeyiz. bu amaçla mef Üniversitesi eğitim fakültesinde
başarılı ve erdemli birey yetiştirmek için, dersleri ve değerleri deneyimle
öğrenmek için, bilgiyi üretme, değerleri erdeme dönüştürmek için dersleri
yapılandırmacı yöntemlerle öğrenme projesi dersdem’i geliştirdik. burada temel
soru şu; biz çocuklarımızın nasıl bir insan olmasını istiyoruz? genelimizin bu
sorulara vereceği cevaplar aşağı yukarı benzerdir. okulda ve hayatta başarılı
olsunlar, toplumda iyi ve erdemli insan olsunlar. Çocukları başarılı ve erdemli
yapan, bilgi, beceri ve değerlerden hiç biri çocuklarımız genetik olarak
kodlanmamıştır. bunlar ancak sistematik bir eğitimle gerçekleşebilir. o zaman
ne yapacağız? eğitimi yeniden düşünmemiz lazım. İnsan öğrendiği kadar vardır. o
halde, neyi, nasıl öğreteceğiz? o halde yöntem geliştirmeliyiz. Çocukların
etrafında gözlem yaparak, elde ettiği doneleri farklı ders disiplinlerinde
sorgulayarak, kalıcı bir öğrenme ortamı sağlayabiliriz.”

panel sonunda, katılımcıların soruları
cevaplandırıldı. vali yardımcısı ve ağaçören kaymakamı Şahin bayhan
panelistlere ve katılımcı eğitimcilere teşekkür etti. (haber merkezi)

 

eğitimciler ağaçören’de buluştu

aĞaÇÖren’de
teorİden pratİĞe eĞİtİm sİstemİ konuŞuldu

eğitimciler
ağaçören’de buluştu.

aksaray ağaçören’de son günlerin en çok konuşulan
konusu “eğitim” masaya yatırıldı. ağaçören kaymakamlığı ve İlçe milli eğitim
müdürlüğü tarafından tertiplenen “teoriden pratiğe eğitim sistemimiz” başlıklı
panelde aksaray Üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. süleyman yılmaz, başkent
Üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. servet Özdemir, mef Üniversitesi eğitim
fakültesi dekanı prof. dr. mustafa Özcan eğitimcilerle ve eğitim liderleriyle
buluştu. paneli takdimini İlçe milli eğitim müdürü nihat yalvaç ve moderatörlüğünü
aksaray Üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. erşan sever yaptı.

panelin ilk konuşmacısı profesör yılmaz, “tarihsel
süreçte eğitim konularımız ve stratejilerimiz” konulu bir konuşma yaptı.
profesör yılmaz sunumunda şöyle dedi; “eğitim, insanda istendik davranışlar
geliştirme sürecidir. zihinsel beceriler geliştirmesi yanı sıra ahlaki
değerleri kazandırma yönü olan eğitimin bireysel ve toplumsal boyutu vardır.
dünyadaki tüm eğitim sistemlerinde olduğu türk eğitim sisteminin temel amacı;
iyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketici yetiştirmektir. türkiye,
sürdürülebilir kalkınmanın ekonomi, sağlık ve çevre gibi alanlarında gerekli
atılımları sağlamakla birlikte eğitim alanında istenilen başarı maalesef
sağlanmadı. bunu çeşitli sebeplerde aramak mümkün; öncelikle eğitim adına
çıkarılan kanunların tarihçelerinin hep olağanüstü dönemlere denk gelmesi,
eğitime ayrılan bütçenin yatırıma dönüşme oranı ve kaynakların verimli
kullanımı, nitelikli eğitimci ve eğitim lideri yetiştirme, tasarımcı, icat çıkarabilme
kabiliyetinde ve sorgulayıcı bir öğrenci profili oluşturmada yaşanan
olumsuzluklar ve sık değişen seçme sistemi sıralanabilir. zaten son on beş
yılda eğitime ayrılan bütçenin yaklaşık yirmi kat artarken, uluslararası eğitim
başarısında düşüş kaydedilmesinin sebeplerini burada aramak lazım. eğitimde
idealler ve gerçeklerin farklı olması eğitimden beklendik faydayı
vermemektedir. Özellikle son yıllarda artan sığınmacı ve bunların eğitimine
dikkat edilmesi gerekiyor. eğitimde başarının sağlanmasında çocuklarımızı
motive edecek milli ruh kavramı ıskalanmamalı. eğitim seferberliği alanında
yeni kahramanlar yetiştirmeliyiz.”

panelin ikinci konuşmacısı meb eski genel müdürü
profesör Özdemir, “eğitim kültüründe,
rol model olarak eğitimci ve eğitim lideri” konulu konuşma yaptı. profesör
Özdemir şunları söyledi;  “21. yüzyıl
eğitiminin bir felsefesi olması gerekir. zira hiçbir inkılap yoktur ki onu
yapanların idrakinin fevkinde olsun. 21. yüzyıl kaotik bir yüzyıldır. ekonomik
çöküşler, savaşlar, terör belası, stabil olmayan ekonomiler, uluslararası artan
rekabet, hastalık korkusu gibi pek çok karmaşa insanoğlunu ürkütmektedir. bu
ortamda okullar, yeni bir sosyal düzen getirebilecek mi? herkes okul ve
eğitimden şikâyet eder. İnsanımızın yenidünya düzeninde bir medeniyet iddiası
var mı? eğitim sadece bir eğitim meselesi değil, artık bir güvenlik meselesi
haline dönüştü. eğitimde eşit şartları sağlamamız adaletli olduğumuz anlamına
germez. Önemli olan herkese eğitimden beklenen faydaları sağlayabilmeliyiz. 20.
yüzyıl ile 21. yüzyıl becerilerini iyi okumamız gerekir. artık, öğretim
merkezli eğitim anlayışından öğrenme merkezli eğitim anlayışına
geçmeliyiz.  Çocukta merak, sorgulama,
eleştirel düşünme, sorun çözme kabiliyeti geliştirmeliyiz.”

panelin son konuşmacısı
mef Üniversitesi eğitim fakültesi dekanı profesör Özcan, “eğitimde yeni model
arayışları” konulu konuşma yaptı. profesör Özcan sunumunda şunlardan bahsetti;
“amerika’da eğitim programları alanında otuz yılda edindiğim tecrübeyi ülkemize
adapte etmek gayretindeyiz. bu amaçla mef Üniversitesi eğitim fakültesinde
başarılı ve erdemli birey yetiştirmek için, dersleri ve değerleri deneyimle
öğrenmek için, bilgiyi üretme, değerleri erdeme dönüştürmek için dersleri
yapılandırmacı yöntemlerle öğrenme projesi dersdem’i geliştirdik. burada temel
soru şu; biz çocuklarımızın nasıl bir insan olmasını istiyoruz? genelimizin bu
sorulara vereceği cevaplar aşağı yukarı benzerdir. okulda ve hayatta başarılı
olsunlar, toplumda iyi ve erdemli insan olsunlar. Çocukları başarılı ve erdemli
yapan, bilgi, beceri ve değerlerden hiç biri çocuklarımız genetik olarak
kodlanmamıştır. bunlar ancak sistematik bir eğitimle gerçekleşebilir. o zaman
ne yapacağız? eğitimi yeniden düşünmemiz lazım. İnsan öğrendiği kadar vardır. o
halde, neyi, nasıl öğreteceğiz? o halde yöntem geliştirmeliyiz. Çocukların
etrafında gözlem yaparak, elde ettiği doneleri farklı ders disiplinlerinde
sorgulayarak, kalıcı bir öğrenme ortamı sağlayabiliriz.”

panel sonunda, katılımcıların soruları
cevaplandırıldı. vali yardımcısı ve ağaçören kaymakamı Şahin bayhan
panelistlere ve katılımcı eğitimcilere teşekkür etti. (haber merkezi)

 

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL